bölüşdürülmək

bölüşdürülmək
məch.
1. Bir neçə adam və s. arasında, yaxud öz aralarında bölünmək, paylaşdırılmaq. Bu günlərdə məhsul bölüşdürüləcəkdir.
2. Hissələrə bölünmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • bölüşdürülmə — «Bölüşdürülmək»dən f. is. Vaxtın düzgün bölüşdürülməsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bölünmək — f. 1. Parçalanmaq, xırdalanmaq, hissələrə ayrılmaq. Hüceyrələr bölünüb artır. Buz ikiyə bölündü. 2. riyaz. Qalıqsız başqa ədədə bölünə bilmək. On beşə bölünür. 3. Ayrılmaq. Dəstəmiz bir meşənin yanında üç hissəyə bölündü. 4. məch. Paylaşdırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mübadilə — is. <ər.> 1. Bir şey verib əvəzində başqa bir şey alma; deyişmə. Mübadilə etmək – bir şey verib, əvəzində başqa (adətən eyni dəyərdə) bir şey almaq; bir şeyi başqa bir şeyə dəyişmək. 2. iqtis. Əmtəələrin, cəmiyyətin istehsal etdiyi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • paylanmaq — məch. Çoxları arasında bölüşdürülmək, hərəyə öz payı verilmək. Dəvətnamələr paylandı. – Şəhərdə bir neçə şirin quyu vardı ki, buna da keşikçi qoyulmuşdu, növbə ilə xalqa su paylanırdı. Ç.. Yataqxanada çarpayı paylananda hamı cumub özü üçün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • paylaşdırılmaq — məch. Çoxları arasında bölüşdürülmək, hərəyə öz payı verilmək. Vəzifələr yoldaşlar arasında paylaşdırıldı. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təqsim — is. <ər.> Hissələrə bölmə, bölüşdürmə; bölgü. . . Vərəsələr bu təqsimə razı idilər. S. H.. Təqsim etmək – bölmək, bölüşdürmək. Çünki Sərdar Rəşidin vərəsələri Təbrizə gəldikdən və ev şeylərini öz aralarında təqsim etdikdən sonra, orada… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”